Formularz reklamacyjny
Dane podstawowe
Adres korespondencyjny
Reklamowany towar
Nazwa lub indeks produktu
Ilość reklamowanego towaru
Jednostka
Przyczyna reklamacji
Miejsce zakupu (Nazwa, adres sklepu)
Dowód zakupu (nr paragonu, faktury)
Data zakupu

Adres reklamowanego towaru
Adres pod którym jest reklamowany towar jest taki sam jak adres korenspondencyjny podany wyżej
Opis zgłoszenia
Warunkiem rejestracji zgłoszenia jest załączenie dokumentu potwierdzającego zakup towaru.
W przypadku korzystania z uprawnień z tytułu gwarancji należy dołączyć wypełnioną kartę gwarancyjną.
Przeciągnij i upuść pliki lub kliknij dodaj pliki
Nazwa plikuDaneOperacje
Brak plików
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji dotyczących przebiegu procesu reklamacyjnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 tj.) na podany adres e-mail na temat reklamacji rozpatrywanych przez Ceramikę Paradyż Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie, przy ul. Piotrkowskiej 61, 26-300 Opoczno.
Wyrażam Zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych wskazanych w formularzu reklamacyjnym, których jestem użytkownikiem (telefon, SMS, MMS), dla celów prowadzonego postępowania reklamacyjnego, zgodnie   ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz. U.2016.1489 tj. z dnia 2016.09.16).
Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, poprzez przesłanie wiadomości e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Prześlij reklamację